Pražský voucher

V roce 2021 získala firma Qitek s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16 027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Qitek s.r.o. na projekt E-SHOP, VIZUÁLNÍ IDENTITA A ONLINE MARKETINGOVÁ KAMPAŇ PRO QITEK S.R.O. – PROJEKT CIBULE.CZ v Praze za účelem vylepšení e-shopu cibule.cz, zvýšení jeho přehlednosti, atraktivnosti, konverzního potenciálu a navýšení objemu objednávek. Očekávaným výstupem je brand manuál, analýza klíčových slov, SEO, UX, design, obsah pro webové stránky a online kampaně.

Projekt “E-SHOP, VIZUÁLNÍ IDENTITA A ONLINE MARKETINGOVÁ KAMPAŇ PRO QITEK S.R.O. – PROJEKT CIBULE.CZ” spolufinancován Evropskou unií.